AUDITS UN ZVĒRINĀTA REVIDENTA PAKALPOJUMI


MĒS PIEDĀVĀJAM

gada pārskatu pārbaudi un atzinuma sniegšanu par tiem, atbilstoši likuma "Par gada pārsāktiem" un likuma "Par zvērinātiem revidentiem" noteikumiem
pakalpojumus nekustamā īpašuma piederības noskaidrošanai, ierakstīšanai zemesgrāmatā

atzinumu sniegšanu par dibināšanas dokumentiem priekš uzņēmumu pārreģistrācijas Uzņēmumu reģistrā