JURIDISKA PALĪDZĪBA UN TIESISKAS KONSULTĀCIJAS

Sabiedrība EVIS LTD piedāvā juridiskās konsultācijas un tiesisko palīdzību sarežģītās komercdarbības situācijās


MĒS PIEDĀVĀJAM

mutiskas un rakstiskas konsultācijas par Latvijas nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos, ka arī normu piemērošanā
Valsts ieņēmuma dienesta veikto nodokļu audita rezultātu ekspertīzi un novērtēšanu aprēķināto papildus maksājamo nodokļu un soda naudu pamatotību
saimnieciskās darbības līgumu, aktu un citu dokumentu sastādīšanu klientu interesēs
palīdzību un klienta interešu pārstāvību strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām valsts institūcijām par nodokļu likumdošanas piemērošanu