KONSULTĀCIJAS DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Rūpējoties par mūsu klientu darbinieku labklājību un likuma "Par darba aizsardzību" prasību izpildi mūsu klientiem, sabiedrība EVIS LTD piedāvā kompleksās konsultācijas darba aizsardzības jautājumos


MĒS PIEDĀVĀJAM

darba vides riska novērtēšana

darba vides iekšējo uzraudzība

darba drošības instrukcijas darbiniekiem

nodarbināto instruktāžas darba aizsardzības jomā

darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana

konsultējam darba kārtības noteikumu un amatu aprakstu sastādīšanā