DOKUMENTU SAGATAVOŠANA REĢISTRĀCIJAI 
UZŅĒMUMU REĢISTRĀ

Lai veiktu jaunā uzņēmuma vai grozījumu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā, jau dibinātajam uzņēmumam ir nepieciešams aizpildīt pieteikumu par uzņēmumu dibināšanu vai reģistrācijas datu izmaiņu, ka arī nepieciešamības gadījumā ir jāiesniedz papildus dokumenti, tādi, kā statūti jaunā redakcijā, dalībnieku reģistrs utt.

Lai atvieglotu uzņēmuma reģistrēšanas  (pārreģistrēšanas) procedūru piedāvājam mūsu klientiem visu nepieciešamo dokumentu sastādīšanu, ka arī konsultācijas uzņēmējdarbības formas izvēlē un pārreģistrācijas jautājumos.


MĒS PIEDĀVĀJAM

uzņēmumu dibināšanai (neatkarīgi no formas) nepieciešamo dokumentu sagatavošanu
nodibinājumu un biedrību dibināšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu
uzņēmumu reorganizāciju (pārveidošana, saplūšana, sadalīšana, apvienošana)
prokūras reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu
filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas pieteikuma sagatavošanu
pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas dokumentu sagatavošanu