GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

Sabiedrība EVIS LTD ir uzņēmums, kurš, ievērojot likumdošanu un klientu intereses, sniedz grāmatvedības uzskaites un citus finanšu pakalpojumus, palīdzot klientam straujāk attīstīt vai uzsākt biznesu. Rūpējoties par mūsu klientu nākotni, uzņēmumā ir nodarbināti 15 darbinieki, kas ir ieguvuši ne tikai atbilstošu izglītību, bet vairāku gadu laikā arī noderīgu pieredzi.


MĒS PIEDĀVĀJAM

uzņēmuma pilna grāmatvedības uzskaite, izmantojot mūsdienīgu programmatūru

uzņēmuma grāmatvedības politikas sagatavošana, pamatojoties uz klienta komercdarbības specifiku

sākotnējo uzskaites dokumentu pārbaude, grāmatojumu veikšana

grāmatvedības dokumentu un atskaišu noformēšana un izdruka

nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID)

uzņēmuma pārstāvēšana VID nodaļās (nodokļu jautājumi, atskaišu salīdzināšana utt)

citu papildus dokumentu (aktu, atskaišu, rīkojumu) sagatavošana

personāla uzskaite

statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas centrālajai Statistikas pārvaldei

gada pārskata sagatavošana

darbs ar auditoriem

grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas